banner728x90def
Jonge Balie

Verslag van de activiteiten van de vereniging de Jonge Balie te Utrecht

Inleiding

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 november 2014 is het bestuur 2014/2015 geïnstalleerd. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Linde Muller voorzitter
Charlotte Houben vicevoorzitter
Anne Koopman secretaris
Ruud de Kleijn penningmeester
René Mons portefeuillehouder lezingen
Marina Luijkx portefeuillehouder pleitoefeningen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een viertal doelstellingen voor het bestuursjaar vastgesteld, te weten: het enthousiasmeren en bevorderen betrokkenheid van de leden, het terugbrengen van het eigen vermogen, modernisering Jonge Balie en het steunen van goede doelen, door deelname aan activiteiten van Utrecht Cares en het organiseren van een charitatief evenement ten behoeve van Lawyers 4 Lawyers. Hieronder volgt een korte toelichting op de resultaten van dit jaar ten aanzien van de beleidspunten.

Voor wat betreft het enthousiasmeren en bevorderen van de betrokkenheid van de leden, hebben we gepoogd (het belang van) de Jonge Balie actiever te promoten, niet alleen onder de leden, maar vooral ook bij kantoren en de Raad van de Orde. Zo is in overleg met de Raad van de Orde een brief verstuurd aan alle patroons in het arrondissement om daarin nogmaals het belang van de Jonge Balie aan te geven. Aan hen is ook het verzoek gedaan om dit met hun advocaat-stagiaire te bespreken. Voorts is het afgelopen jaar de deelname aan de activiteiten goedkoop gebleven, wat in een goede opkomst heeft geresulteerd. Daarnaast is de borrellocatie gewijzigd waardoor de opkomst op de borrels hoog is. verder wordt na het kennismakingsbowlen met de nieuwe leden, met het bestuur ook een hapje gegeten. Zo hopen wij direct goed kennis te maken met de nieuwe leden zodat zij uiteindelijk actief zullen deelnemen aan de activiteiten van de Jonge Balie.

Onze Jonge Balie is financieel gezond. De afgelopen zeven jaren zijn vrijwel altijd met een positief saldo afgesloten. Het bestuur heeft geprobeerd om de winsten die we de afgelopen jaren behaald hebben op de een of andere manier terug te geven aan de leden. Dit is onder meer gedaan door de toegangsprijzen van activiteiten laag te houden, we hebben wederom een speciale zomerborrel georganiseerd en voorts wordt met de nieuwe leden door het bestuur een hapje gegeten op kosten van de Jonge Balie. Een en ander heeft dit jaar geresulteerd in een bescheiden verlies.

Reeds kort na de bestuurswissel was één deel van de modernisering een feit: de administratie is verplaatst naar de cloud, waardoor afscheid kon worden genomen van de zeer gedateerde laptop van de Jonge Balie. Voorts verlicht dit ook het werk van de penningmeester. Al met al een goede aanpassing die meer intern merkbaar is. Daarnaast is bij afronding van het verenigingsjaar een zeer grote wijziging doorgevoerd die wel extern merkbaar is, te weten de nieuwe website. Een heel jaar zijn met name Ruud de Kleijn en René Mons hier erg druk mee geweest, in samenwerking met Maurits van de Kamp van Revee Creative Productions. Ik wil hen hier graag voor bedanken.

Het afgelopen jaar heeft tijdens de Ordevergadering van de Raad van de Orde weer een veiling plaatsgevonden waarbij de opbrengst ten goede kwam aan Stichting Lawyers 4 Lawyers (Advocaten voor Advocaten). De veiling was een succes en zou een terugkerend onderdeel kunnen zijn, maar dit is tevens aan het nieuwe bestuur. Daarnaast hebben leden van het bestuur tezamen met leden van de Jonge Balie deelgenomen aan drie Utrecht Cares activiteiten. Femke Jansen, René Mons en ik hebben bediend bij de culturele avond in een buurthuis. Het thema was Polen en we hebben heerlijk gegeten. Daarna hebben Marlena Koscielniak, Marina Luijkx en Charlotte Houben gepingpongd, geschaakt en gescrabbeld met dak- en thuislozen. Als laatste hebben Ruud de Kleijn en Juliette Wareman ouderen begeleid bij een Hongaarse dansavond.

Hierna zal ik in chronologische volgorde verslag doen van de diverse activiteiten van de Jonge Balie Utrecht in het verenigingsjaar 2014/2015.

Verslag Forum 2014: “Van het Tableau?!’

Op 21 november 2014 vond het Jonge Balie Forum plaats met het spraakmakende thema ‘Van het Tableau?!’ in de Winkel van Sinkel te Utrecht.

Het Forum stond in het teken van het gedragsrecht, waarbij gedebatteerd werd over onderwerpen als over de schreef gaan voor je cliënt of juist stiekem je cliënt instrueren om iets te doen wat eigenlijk niet mag. Het Forum werd geleid door oud deken te Amsterdam Germ Kemper en schrijver van het boek ‘Zoals een behoorlijk advocaat betaamt: advocatengedragsrecht’ Floris Bannier.

Na afloop van het debat werd niemand minder dan Ruud de Kleijn van de Advocaten van Van Riet verkozen tot beste debater van de Jonge Balie Utrecht. Afgezien van die titel, ontving hij daarvoor tevens een fles wijn.

Verslag nieuwjaarsborrel Jonge Balie Utrecht en Raad van de Orde

Volgens goede traditie heeft de Jonge Balie Utrecht het nieuwe jaar ingeluid met een Nieuwjaarsborrel. Deze werd gehouden op 7 januari 2015 in café San Siro. Er waren een band en uitstekende happen aanwezig en het borrelbudget leek er bijna in één avond doorheen te gaan. Kortom, een geslaagde avond met bovenal een grote opkomst!

De Nieuwjaarsborrel van de Raad van de Orde heeft plaatsgevonden op 8 januari 2015 in het Spoorwegmuseum. Ook hier was de Jonge Balie vertegenwoordigd.

Verslag Plaatselijke Pleitwedstrijden en feest: ‘Frauduleuze pandjesbazen en gladde vastgoedjongens’

Op vrijdag 17 april 2015 vonden de Plaatselijke Pleitwedstrijden in Utrecht plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement streden acht advocaat-stagiaires om de felbegeerde titel van beste pleiter van het arrondissement Midden-Nederland. Verborgen gebreken, overlast van buren en verminkte panden waren de voornaamste ingrediënten voor de casus. Uiteindelijk werd Gert-Jan Boeve van Van Benthem & Keulen de winnaar.

’s Avonds was het tijd voor ontspanning. Aansluitend werd gedineerd bij King Arthur, waarna de avond werd afgesloten met een knalfeest in Club Basis. Gedurende het diner was er een goochelaar die werkelijk iedereen voor de gek hield. In Club Basis bracht de DJ de avond op gang en werden door de commissie eindeloos veel polaroid foto’s van iedereen gemaakt, zodat deze avond niet snel zal worden vergeten!

Verslag Landelijke Pleitwedstrijden: ‘Tour de France – Grand Départ’ en feest: ‘Grande Fête’

Een maand voor het Tour de France, in een zonovergoten Utrecht, streden pleiters uit alle windstreken om de landstitel beste pleiter van de Jonge Balie. Uiteraard stonden deze pleitwedstrjiden in het teken van de Tour de France. Zo werd er gepleit over de aansprakelijke van een verbrijzelde knie maar ook van een wielerploeg zonder fietsen kort voor de Tour. Uiteindelijk werd Ard Jan Dunnik van Bird & Bird uit Den Haag tot winnaar verkozen.

Vervolgens vonden het diner en Grande Fête plaats in De Rechtbank. Deze waren druk bezocht, ook door balies uit andere arrondissementen. Met Flugel&Friends ging het dak eraf!

Verslag buitenlandreis ‘Thessaloniki’

Een van de hoogtepunten was ook dit jaar weer de buitenlandreis. Dit jaar was de keuze gevallen op het hippe Thessaloniki!

Na een eerste – voor velen ietwat korte – nacht werd een bezoek gebracht aan het gerechtshof in Thessaloniki. ’s Middags werd de lokale Orde bezocht en zijn wij bijgepraat over het leven van een advocaat in Thessaloniki. Daarnaast was er ruimte om ook de culturele facetten van de stad te leren kennen. Met de Food on Foot tour is de stad verkend en werd direct kennis gemaakt met de culinaire hoogstandjes van Griekenland. De avonden werden gevuld met een tweetal diners en diverse borrels.

Verslag Meet the Lawyer

Een nieuw evenement op de kalender van de Jonge Balie Utrecht is ‘Meet the Lawyer’. In samenwerking met de Juridische Studenten Vereniging Utrecht is dit evenement opgezet en het heeft op 15 oktober jl. plaatsgevonden.

Op het kantoor van Wijn&Stael hebben René Mons en Marina Luijkx een presentatie gegeven over het kiezen van een kantoor, het solliciteren en natuurlijk het leven van een advocaat. De studenten namen actief deel en stelden veel vragen.

Vervolgens werd het evenement onder het genot van een hapje en drankje voortgezet in Restaurant San Siro. Diverse teams streden om de eer wie zich het beste pubquizteam mocht noemen. De teams bestonden uit advocaten en studenten zodat ook de kennismaking kon worden voortgezet. Uiteindelijk ging de prijs naar team ‘Alpha’. In verband met het succes van Meet the Lawyer is er volgend jaar vast en zeker de mogelijkheid tot revanche!

Lezingen en pleitoefeningen

Ook dit jaar zijn er weer lezingen met interessante juridische thema’s georganiseerd. Aan elk van deze lezingen is door de Raad van de Orde een plaatselijk opleidingspunt toegekend. In het huidige opleidingssysteem dient de advocaat-stagiair vier opleidingspunten gedurende zijn of haar stage te behalen. De thema’s waren in onderwerp zeer divers, van arbitrage tot bestuurdersaansprakelijkheid. De lezingen werden goed bezocht. Op deze manier draagt de Jonge Balie bij aan de opleiding van advocaat-stagiaires.

In goed overleg met de Raad van de Orde is besloten om ook dit jaar weer een opleidingspunt toe te kennen aan het bijwonen van het Forum en het landelijke Jonge Balie Congres.

Daarnaast heeft de Jonge Balie dit jaar weer de pleittrainingen en de pleitoefeningen georganiseerd. Iedere advocaatstagiaire in ons arrondissement moet deze met een voldoende afsluiten.

Algemeen

De maandelijkse borrel is hét ontmoetingspunt voor leden van de Jonge Balie. Sinds dit jaar vindt de maandelijkse borrel plaats in café Ubica te Utrecht. Het verplaatsen van de maandelijkse borrel naar deze locatie heeft naar onze mening geleid tot een verbeterde opkomst op de borrels. Verder was de gezamenlijk met Jonge Balie Flevoland georganiseerde ‘zomerborrel’ in juni weer een succes.

Langs deze weg wil ik namens het bestuur alle commissieleden en andere personen die zich hebben ingezet voor de Jonge Balie Utrecht, hartelijk danken voor hun inzet en toewijding. Zonder deze mensen en hun enthousiasme is het voor ons niet mogelijk een succesvol Jonge Balie jaar neer te zetten. Ik hoop dat wij ook volgend jaar weer op jullie en onze andere leden kunnen rekenen!

Voor meer informatie over (de activiteiten van) de Jonge Balie Utrecht verwijs ik u graag naar www.jongebalieutrecht.nl of utrecht@jongebalie.nl.

Hartelijke groet,

Linde Muller
Voorzitter Vereniging de Jonge Balie te Utrecht