banner728x90def
Rechtspraak

Wat vond u van de rechter?

Van begin september tot eind november vraagt de rechtbank in kort gedingzaken om feedback op het optreden van rechters. Rechters willen graag directe feedback van procespartijen op hun eigen optreden ontvangen. Deze feedback kunnen rechters gebruiken om zichzelf verder te professionaliseren.

Met behulp van online vragenlijsten wordt drie maanden feedback van justitiabelen en professionele procespartijen verzameld. Aan deze pilot doen tien gerechten met verschillende rechtsgebieden mee.

Hoe werkt het?

Aan advocaten kan in de onderzoeksperiode voor aanvang van de zaak worden gevraagd of u wilt meewerken aan het online onderzoek. Uw deelname is anoniem. Uw mening wordt pas aan de rechtbank doorgegeven nádat de rechter uitspraak heeft gedaan in uw zaak. Uw opmerkingen zullen dus nooit invloed hebben op de uitspraak die door de rechters wordt gedaan.

Als u mee wilt doen moet u uw e-mailadres invullen op een flyer die u aantreft in de zittingszaal of bij de bode vindt; vervolgens krijgt u van een extern onderzoeksbureau, Amplixs Interaction Management B.V. direct na de zitting een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst waar u uw mening kunt geven over het optreden van de rechter én de bode tijdens de behandeling van uw zaak.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Paul van Daalen, senior communicatieadviseur.
T. 088 36 19609, p.van.daalen@rechtspraak.nl